Trening bramkarski trenera Swansea City Tony’ego Robertsa.

Trening bramkarski trenera Swansea City Tony’ego Robertsa – zwinność, szybkość, czas reakcji.