Skurcz mięśni powoduje aktyna i miozyna. cz.2

skurcz mięśnia
Źródło: Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego pod redakcją Artura Jaskólskiego

Jak powstaje skurcz mięśnia?

Bez wątpienia proces skurczu mięśnia jest dość skomplikowany. Jednak zrozumienie jego pomoże nam w lepszym planowaniu treningu oraz co ważniejsze – będziemy wiedzieć jak zapobiec nadmiernemu zmęczeniu mięśni, którego skutkiem mogą być mimowolne kurcze. Postaram się przekazać Wam wiedzę na temat skurczu, ale nie obiecuję, że od razu wszystko zrozumiecie.

Pobudzenie mięśnia poprzez impuls nerwowy

Każdy człowiek, a więc i piłkarz, posiada układ nerwowy. Składa się on z licznych włókien nerwowych, przez które przechodzi impuls nerwowy. Jeżeli chcemy wykonać ruch, nasz mózg wysyła taki impuls, który siecią włókien przedostaje się do mięśnia. skurcz mięśnia, jony wapniaImpuls nerwowy pochodzi z motoneuronu (neuron ruchowy – komórka nerwowa ruchowa). W momencie, kiedy impuls dochodzi do zakończeń nerwowych w mięśniu uwalnia się acetylocholina (neurotransmiter; związek chemiczny, który przenosi sygnały pomiędzy komórkami nerwowymi), która dyfunduje (przenika) przez szczelinę synaptyczną i łączy się z receptorami(struktura odbierająca bodziec) w błonie włókna mięśniowego. Połączenie to wywołuje napływ jonów sodu do wnętrza komórki mięśniowej i tym samym depolaryzację (pobudzenie) błony postsynaptycznej. Powstały potencjał czynnościowy rozprzestrzenia się wzdłuż sarkolemmy (błona komórki mięśniowej) i po przedostaniu się do wnętrza komórki powoduje skurcz mięśnia. Na rycinie widzicie udział jonów wapnia w skurczu. Teraz pewnie możecie sobie pomyśleć: jony wapnia? Przecież powyżej napisał jony sodu. Jony wapnia uwalniają się kiedy depolaryzacja (pobudzenie) dotrze jeszcze głębiej, czyli do pęcherzyków kanalików podłużnych. Jony wapnia finalnie powodują skurcz mięśnia.

Aktyna i miozyna

Na zdjęciu na samej górze możecie zobaczyć z czego składa się mięsień. Oczywiście biorąc pod uwagę powyższy opis i strukturę mięśnia szkieletowego, będziemy już wszystko wiedzieli na temat skurczu mięśniowego. Może nie wszystko, ale przynajmniej te najważniejsze rzeczy. Zajmijmy się teraz białkami o nazwie aktyna i miozyna. Aktyna jest cieńszym fragmentem sarkomeru (jednostka kurczliwa komórki mięśniowej), a miozyna grubszym. Stanowią one 85% wszystkich białek miofibryli, które odpowiadają za skurcz. Pozostałe to troponina i tropomiozyna. Jeden koniec każdego sznurka zakończony jest główką miozynową. Funkcją jej jest rozkład ATP, który dostarcza energii do skurczu mięśnia. Wróćmy do miejsca kiedy uwalniają się jony wapnia. W tym momencie jony te przyłączają się do troponiny C znajdującej się na aktynie. Troponina C dzięki powinowactwu (zdolność do wchodzenia w reakcje) do jonów wapnia, powoduje uniesienie cząsteczek tropomiozyny i odsłaniają się miejsca aktywne (aktyna). W ten sposób dochodzi do połączenia główek miozynowych z aktyną tworząc mostki poprzeczne, czyli skurcz mięśnia. W chwili kiedy jony wapnia nie są uwalniane, tropomiozyna spoczywa na aktynie, uniemożliwiając połączenie z główkami miozynowymi. Czyli skurcz mięśnia nie nastąpi. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko jest dla Was jasne, ale mam nadzieję, że chociaż część opanowaliście. Musiałem zająć się skurczem, ponieważ towarzyszy on nam podczas każdej pracy mięśnia. Zamieściłem ten temat w odnowie biologicznej, ale oczywiście ma on również związek z treningiem piłkarskim. Co dowodzi, że każda część mojego bloga tworzy jedną całość. Poniżej prezentuję angielską wersję skurczu mięśnia, mam nadzieję, że wyjaśni wątpliwości.

Źródło: „Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego” pod redakcją Artura JaskólskiegoDo NOT follow this link or you will be banned from the site!